English Conversationvýuka a překlady about me
levels:

elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-int
advanced
proficiency


Výuka angličtiny v Brně


Břeťa Fajmon, 16.3.2013, aktualizace leden 2017

Momentálně (od 2016) jsem výuku angličtiny ukončil a začal jsem pracovat na pedagogické fakultě, na Katedře matematiky.

Reference:
2012: zkouška CPE (Certificate of Proficiency in English), kurs CELTA.
2013: Polyglot Brno - firemní výuka.
2014: šest týdnů výuky středoškolských studentů v mezinárodních kursech Kaplan International, reference zde.
2016: spolupráce se školou Caledonian School, zapojen do pravidelného monitorování výuky zkušenými lektory.

Překlady z/do angličtiny

Nabízím překladatelské služby z angličtiny do češtiny nebo naopak.
  • Z angličtiny do češtiny ... cca 200 kč za jednu normostranu textu (1NS = 1800 znaků včetně mezer)

  • Z češtiny do angličtiny ... cca 250 kč za jednu normostranu textu

  • Korektura vašeho vlastního překladu ... cca 50 až 100 kč za 1 NS textu, podle množství zásahů do textu, pokud text vykazuje dostatečnou kvalitu (minimálně úrovně B1 = zkouška PET).
Kontakt na mne je zde. Reference na kvalitu mého překladu může podat paní Viera Boumová, se kterou jsem několikrát spolupracoval. Profesně jsem studoval odbornou matematiku a matematické inženýrství, takže kromě obecné angličtiny mi nejsou cizí texty technického zaměření. V zahraničí jsem byl pouze jednou, ale rád čtu v angličtině, jak vysokoškolské učebnice v době mého působení na VUT, tak i jiné knihy s kvalitní úrovní psané angličtiny britské i americké.

Břetislav Fajmon, Brno
IČ: 883 91 779